دسته ها
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تعبیر خواب آب از دیدگاه چند تعبیر گر مشهور اسلامی و ایرانی

 • ندا خوشرو
 • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب آب از دیدگاه معبران برجسته و مشهور را پیش رو داشتید که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرند.

تعبیر خواب آب اشاره به چگونگی رابطه خواب بیننده با احساس هایش را دارد و علاوه بر این آب بیانگر عواطفی می باشد که می توانند به هر سمتی که می خواهند بروند همچنین تعبیرگران اسلامی و غربی تفاسیر مختلفی را برای آب گرم و آب زلال و … بیان کرده اند و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا دیده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب آب از دیدگاه تعبیرگران مشهور

دیدن آب در عالم رویا بیانگر حالت روحی و انرژی احساسی بیننده خواب می باشد. در مطالب قبلی تعبیر خواب نوشیدن آب و تعبیر خواب آتش مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن آب در خواب را گردآوری کرده ایم.

تعبیر خواب آب

 • اصل جنس

دیدن آب در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که با لیوان آب می خورد بیانگر این می باشد که در جشنی عیش آمیز شرکت می کند که این جشن به وی تعلق ندارد و در آن جشن مهمان است.
اگر در خواب ببینید که فردی دیگر در مقابل شما با کاسه یا لیوان آب می خورد بیانگر این می باشد که شما مجذوب کاری خواهید شد که فکر می کردید از انجام آن به شما سودی می رسد.
تعبیر خواب آب ناودان اگر روشن باشد بیانگر رحمت می باشد و اگر آب ناودان کثیف و گل آلود باشد بیانگر زحمت برای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که آب گرم می نوشد بیانگر بیماری برای خواب ببینده می باشد و وی باید مراقب سلامت و صحت خودش در دو هفته آینده باشد.

تعبیر دیدن آب در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که روی وی آب گرم پاشیدند بیانگر این است که بیننده خواب بیماری را پیش رو خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که روی وی آب گرم می ریزند بیانگر این می باشد که آن شخص اگر آشنا باشد در حق وی ستمی را روا می دارد همچنین ممکن است خواب ببینده آسیبی را به بستگان خود وارد کند و اگر فردی که روی آن آب می ریزید در عالم رویا بیگانه باشد بیانگر نیتی بدی است که در شما بوجود می آید.
تعبیر خواب جوشاندن آب بیانگر فتنه انگیزی بیننده خواب است.
تعبیر دیدن سماور پر از آب جوش در عالم رویا بیانگر همسری خشمگین و بدخلق برای بیننده خواب می باشد.
دیدن آب در عالم رویا بیانگر صفا و روشنایی برای بیننده خواب می باشد.
تعبیر خواب آب راکد بیانگر اندوه و غصه برای بیننده خواب است.
دیدن آب روشن و صاف نشانه شادمانی و عیش و عمر دراز برای خواب بیننده است.

تعبیر مشاهده آب در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که روی زمین آب ریخته شده و خواب بیننده می خواهد بدون آلودگی پاهایش از آب عبور کند بیانگر این می باشد که وی در کاری ناخواسته وارد می شود و اگر بیننده خواب در عالم رویا اکراه داشته باشد و نخواهد از آن محل عبور کند نشانه این می باشد که برای وی کاری پیش می آید که مطلوب نمی باشد ولی اگر خواب بیننده با اشتیاق از آب عبور کند بیانگر این می باشد که کاری سرگرم کننده در سر راه وی قرار می گیرد که در پایان کم ضرر یا بدون ضرر است.
دیدن سفال یا کوزه پر از آب بیانگر دوستی مهربان برای بیننده خواب می باشد که این دوست می تواند یک زن نیز باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کوزه ای پر از آب دارد و آن کوزه را بشکند و آب کوزه روی زمین بریزید بیانگر این است که بیننده خواب در حق دوستی شفیق ناسپاسی خواهد کرد و نعمتی را از دست می دهد.

تعبیر دیدن آب در عالم خواب

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که از آب صاف و خوشگواری آب می نوشد بیانگر این است که عمر خواب بیننده دراز می شود و معیشت وی نیز به خوبی می گذرد.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب شور می خورد بیانگر این است که عمرش کوتاه می شود و معیشت وی با سختی همراه خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب دریا می خورد بیانگر این است که به اندازه ای که از آب نوشیده نعمت و مال بدست می آورد.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که از آب گرم می خورد بیانگر این است که دچار رنج و بیماری می شود و اگر فردی در خواب ببیند که روی او آب گرم می ریزند به صورتی که وی بی خبر باشد بیانگر این می باشد که بیمار می شود یا غمی سخت به وی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که درون آب افتاد نشانه این است که در رنج و غم گرفتار خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کاسه آبگینه ای به زن خودش آب می دهد نشانه فرزند و طفلی است که در شکم مادرش وجود دارد.

تعبیر مشاهده آب در عالم خواب

 • امام صادق

فرو رفتن و غوطه ور شدن در آب از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۵ وجه زیر می باشد :

 1. قوت
 2. یقین
 3. کار دشوار و صعب
 4. همدم و هم صحبت شدن با کسی
 5. در اختیار مقام مهم شهر بودن
 • لیلا برایت 

تعبیر دیدن آب در عالم رویا بیانگر کیفیت و چگونگی حالت های درونی بیننده خواب است و اگر آب زلال و پاک باشد نشانه پیروزی و موفقیت برای بیننده خواب است.

تعبیر دیدن آب در عالم رویا

در این مطلب با تعبیر خواب آب از دیدگاه تعبیرگران مشهور اسلامی را در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با جزئیاتی که گفته شد خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.