به رشد خوش خیم سلول های داخلی هر عضو بدن پولیپ می گویند. پولیپ ها در محل های مختلفی از سیستم گوارشی رشد می کنند اما بیشتر در روده بزرگ به وجود می آیند. در این مطلب می خواهیم درباره علائم پولیپ روده, علل و روش های درمانی آن بپردازیم.