پماد رکتول درمان دارویی توصیه شده بیماری بواسیر می باشد. معمولا داروهایی که برای درمان این بیماری تجویز می شوند برای یک هفته باید مورد استفاده قرار بگیرند و در صورتی که طی این مدت بهبودی حاصل نشد باید به پزشک مراجعه تا فرد تحت معاینه و درمان دقیق قرار گیرد. این پماد آنتی هموروئید به صورت شیاف باید مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه با موارد مصرف آن و همچنین عوارض احتمالی بیشتر صحبت می کنیم.