دسته ها
سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جملات غمگین انگلیسی بسیار زیبا و احساسی با ترجمه فارسی

  • یلدا محمدی
  • ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
  • ۰

جدیدترین و متنوع ترین مجموعه انواع جملات غمگین انگلیسی با ترجمه فارسی و اس ام اس های انگلیشی عاشقانه و رمانتیک غمگین و بسیار زیبا را در این مطلب مشاهده نموده و از مطالعه آنها لذت ببرید.

مطالعه انواع عبارات عاشقانه و زیبا و جملات غمگین انگلیسی برای اغلب ما جذاب است و گاهی ترجیح می دهیم به جای اس ام اس های ساده فارسی، به ارسال و یا نوشتن جملات انگلیسی بپردازیم. از این رو مجموعه ایی بی نظیر از جملات انگلیسی غم انگیز و عاشقانه را گردآوری نموده ایم که هر یک از این جملات انگلیسی زیبا و جذاب می توانند عبارت دلخواه شما باشند. در ادامه به مطالعه این جملات و ترجمه آنها پرداخته و جمله عاشقانه دلخواه را انتخاب کنید.

مجموعه جملات غمگین انگلیسی با ترجمه زیبا و روان :

جدیدترین سری عبارات و جملات غم انگیز انگلیسی را پیش رو دارید، هر یک از این جملات عاشقانه و زیبا دارای ترجمه فارسی روان نیز می باشند که بعد از هر جمله نوشته شده است. این جملات عاشقانه انگلیسی زیبا می توانند انتخاب مناسبی به عنوان اس ام اس غمگین و عاشقانه باشند و یا آنها را به عنوان کپشن  و استاتوس های مختلف مورد استفاده قرار داد. تا پایان همراه ما باشید و از مطالعه این جمله های  انگلیسی زیبا لذت ببرید.

جملات زیبا و غمگین انگلیسی

عبارات غمگین و جملات زیبای انگلیسی

Love is like a CD track

  • کالا چیو

That links our hearts together

Dont ever break that CD coz

That wud break my heart too

عشق مثل تِرَک های یک سی دی میمونه

که قلب های مارو به هم پیوند میده

هرگز سعی نکن که اون سی دی رو بشکنی

چون اینکارت ممکنه باعث بشه قلب من هم بشکنه

******

It’s Sad When You Have Already
Learned To Be A Part Of Someone’s Life
&
You Just End Up Being Strangers!
این ناراحت کننده ست که تو وقتی یادگرفتی واقعا یه قسمت از زندگی یکی باشی به وسیله غریبه ها همه چی تموم بشه

******

The Day You Broke My Heart..,

Will Be The Day That I Will Never Forget.

I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly,

Just To Reminisce On The Good Times We Had.,

Now All I Got Is Memories

And A Heart Full Of Pain

روزی که توقلب منوشکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمیکنم

بارهامتن پیام های قبلی روخوندم

فقط بخاطربه یاداوردن لحظات خوبی که باهم داشتیم

الان تنهاچیزی که دارم خاطرست

ویه قلب پرازدرد

******

جملات غمگین انگلیسی

جملات غمگین انگلیسی زیبا

love is wen sum1 breaks ur heart

n d most amazing thing

is tat u still luv them

wid every broken piece

عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه

و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!

******

never say goodbye when you still want to try

never give up when you still feel you can take it.

never say you don’t love a person when you  can’t let go.

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

******

I have found the paradox that if I love until it hurts
then there is no hurt, but only more love.

من به این تناقض رسیده ام که اگر من عاشق باشم تا زمانی که درد عشق را حس کنم
سپس دیگر دردی وجود ندارد هر آنچه هست عشق بیشتر است

******

جملات کوتاه و غمگین انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی غمگین و زیبا

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

******

t takes a minute to have a crush on someone

an hour to like someone, and an day to love someone

but it takes a lifetime to forget someone.

 لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی

ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی

و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی

اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

******

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد

******

جملات عاشقانه و غمگین انگلیسی

اس ام اس و جملات انگلیسی غمگین و عاشقانه

He/She taught me how to love , but not how to stop
بهم آموخت چگونه عشق بوزرم ، اما نگفت چگونه فراموش کنم

******

Whenever I miss You , Stars falls down from the Sky

So any day if you find the sky empty , Don’t blame me

It’s all your fault ; You made me Miss You So Much

وقتی تنها میشم ، آسمون از ستاره خالی میشه
پس هروقت آسمون رو خالی دیدی ، منو لعنت نکن
این اشتباه توئه که باعث شدی خیلی تنها باشم

******

Moon said to me , if your friend is not messaging you why dont you leave your friend

I looked at moon and said does your sky ever leave you when you dont shine

ماه به من گفت : چرا دوستی رو که یادی ازت نمیکنه رو فراموش نمی کنی
به ماه نگاه کردم و گفتم : مگه وقتی تو نمیدرخشی ، آسمون تو رو فراموش می کنه

******

جملات انگلیسی غمگین و زیبا

متن های غمگین انگلیسی با مفاهیم احساسی

حوادث ناگوار و اتفاقات بد و ناخوشایندی که انتظار آن ها را ندارید موجب رنج شما خواهد شد. رنج بردن توام با احساس غم و ناراحتی می باشد و احساسات و عواطف آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد قوی که شخصیتی مستقل و محکمی دارند در پیشامدهای تلخ و دور از انتظار به خوبی می توانند از این بحران و گذرگاه سخت زندگی فرسا کنند و با فراموش کردن و یا کنار آمدن با حوادث غم انگیز و اتفاقات ناخوشایند فرصت های جدیدی برای زندگی می سازند و هیچ گاه امید خود را از دست نمی دهد. راهی زیادی برای رهایی از غم ها و ناراحتی ها وجود دارد. بسیاری از افراد برای سبک شدن دل خود برای التیام دردها و غم های خود به دنبال مرهم می گردند و به نوعی می خواهند با بیان و بازگو کردن آن ها غم و ناراحتی به وجود آمده را زایل کنند.

در ادامه این بخش مجموعه ای متفاوت از انواع متن غمگین انگلیسی با مفاهیم احساسی و تاثیرگذار را به اشتراک گذاشته ایم  که خواهشمندیم این جمله های کوتاه انگلیسی را تا پایان مورد مطالعه قرار دهیدو.

متن های کوتاه و غمگین انگلیسی

Tears are words that need to be written.

اشک ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند

******

You don’t forget the face of the person who was your last hope.

شما هرگز چهره کسی را که آخرین امید شماست فراموش نخواهید کرد.

******

There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but I have the feeling that if I did, the joy would be gone as well.

لحظاتی وجود دارد که آرزو داشتم می تونستم ساعت را به عقب برگردانم و همه ناراحتی ها را دور کنم اما احساس می کنم اگر این کار را انجام دهم شادی ها هم به همان صورت از بین بروند.

******

Experiencing sadness and anger can make you feel more creative, and by being creative you can get beyond your pain or negativity.

تجربه ناراحتی و عصبانیت می تواند شما را خلاق تر کنند و با این خلاقیت شما می توانید درد ها و منفی بافی های خود را کنار بگذارید

******

اس ام اس های غمگین انگلیسی

جمله های انگلیسی غمناک و تاثیرگذار

Some days are just bad days, that’s all. You have to experience sadness to know happiness, and I remind myself that not every day is going to be a good day, that’s just the way it is!

بعضی روز ها فقط روز های بدی هستند، همین! تو باید ناراحتی را تجربه کنی تا شادی را بفهمی و به خودم یاد آوری می کنم که هر روزی روز خوبی نخواهد بود. همین است که هست!

******

Sometimes we get sad about things and we don’t like to tell other people that we are sad about them. We like to keep it a secret. Or sometimes, we are sad but we really don’t know why we are sad, so we say we aren’t sad but we really are.

گاهی ما در باره چیزی ناراحت می شیم و دوست نداریم به دیگران بگوییم درباره آن ناراحت هستیم. ما دوست داریم این را مانند یک راز نگه داریم یا گاهی، ما ناراحت هستیم اما واقعا نمی دانیم چرا ما ناراحت هستیم پس ما می گوییم ناراحت نیستیم در حالی که هستیم.

******

You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.

تو نمی توانی از خودت در برابر ناراحتی ها مراقبت کنی بدون این که از خودت در برابر شادی ها محافظت کنی

******

The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

کلمه “شادی” معنایش را از دست می دهد اگر با ناراحتی در تعادل نباشد.

******

نوشته های غمگین انگلیسی

دلنوشته های غمگین و احساسی انگلیسی

Every human walks around with a certain kind of sadness.

هر انسانی با نوع خاصی از ناراحتی در حال حرکت است.

******

The first step toward change is awareness. The second step is acceptance

اولین قدم در راه تغییر آگاهی است. گام دوم پذیرش است.

******

If you expect nothing from anybody, you’re never disappointed.

اگر شما توقع چیزی را از کسی نداشته باشید، هرگز نا امید نمی شوید.

******

I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.

من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.

******

جمله های کوتاه و غمگین انگلیسی

پیامک های کوتاه با جملات غمگین انگلیسی

We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim.

ما باید بفهمیم که ناراحتی یک اقیانوس است و گاهی ما در آن غوطه ور خواهیم بود در حالی که سایر روز ها ما مجبوریم که در آن شنا کنیم.

******

The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

******

Dreams don’t mean anything. They’re just noise. They’re not real.

رویاها هیچ معنی ای نخواهند داشت. آن ها فقط سر و صدا هستند. آن ها واقعی هستند.

******

It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

******

انواع جملات غمگین انگلیسی

با جدیدترین و متنوع ترین مجموعه از انواع جملات غمگین انگلیسی آشنا شدید، امیدواریم مطالعه این جملات زیبا و جذاب برای شما عزیزان نیز لذت بخش بوده باشد و از این سری جملات عاشقانه نهایت استفاده را ببرید. از شما عزیزان دعوت می نماییم با کلیک بر روی اس ام اس عاشقانه از دیگر جملات و متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک فارسی و انگلیسی دیدن نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.