• یکی از پیام رسان های پرطرفدار دنیا برنامه واتساپ می باشد که زبان آن در حالت پیش فرض، انگلیسی می باشد. چنانچه مایلید تا با نحوه تغییر  زبان ...

    • حکیمه فهیمی
    • ۲۶ فروردین ۱۴۰۰