• بیماری هپاتیت ب در افرادی که در تماس با خون و زخم های باز هستند، شایع است و به علاوه در افرادی که در ارتباط با افراد مبتلا به هپاتیت ب هستند، ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۴ تیر ۱۳۹۹