• مرگ مهرداد اولادی اتفاقی است که امروز تمام مردم ایران را عزادار نمود. مهرداد اولادی مهاجم سابق تیم ملی و همچنین تیم های استقلال و پرسپولیس بود ...

    • یلدا محمدی
    • ۳۱ فروردین ۱۳۹۵