• متن کوتاه درباره پدر که بسیار زیبا و جذاب می باشد و برای پدران نوشته شده اند که دارای بار احساسی زیادی می باشند را تهیه کرده ایم که برای قدردانی ...

    • زهرا قشقایی
    • ۲۱ مهر ۱۳۹۹