• متنهای لالایی های کودکانه، زیبا و دلنشین هستند. از گذشته مادران هنگام خواب کودک, برای آن ها لالایی می خواندند. این لالایی ها شاید بسیار ساده ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۷ تیر ۱۳۹۹