• فیلیپین کشور آسیایی کوچکی با جمعیت نزدیک به ۱۱۰ میلیون نفر می باشد، فوران آتشفشان کوه «تال» که در جزیره لوزون فیلیپین قرار دارد نظم و آرامش این ...

    • محدثه خاکشور
    • ۲۵ دی ۱۳۹۸