• به نقل از خبر آنلاین در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر، عباس جدیدی اقدام به بکار بردن الفاظی علیه منتخبان مردم در شورای شهر کرد که این اقدام با ...

    • بهاره سلطانی
    • ۱ خرداد ۱۳۹۶