• از قدیم تا با امروز ضرب المثل ها جزو سرگرمی های بسیار جذاب و دوست داشتنی هستند که برخی از افراد تمایل به استفاده از ضرب المثل ها با زبان انگلیسی ...

    • مهتاب علی پناه
    • ۹ دی ۱۴۰۱