•  البته رفتن به خانه جدید و جاگیر شدن در آن به‌قدری شیرین است که بعد از مدتی همه این سختی‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود. اما چه‌کار کنیم که از ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۵ بهمن ۱۳۹۷