دسته ها
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعبیر خواب زغال و خاکستر چیست؟

 • حکیمه فهیمی
 • ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
 • ۰

برای خواب زغال معبرین بر اساس این که زغال را به چه نحوی در خواب مشاهده کرده اید، تعابیر متفاوتی بیان کرده اند. در این مطلب به تعبیر خواب زغال می پردازیم.

مهم ترین تعبیر خواب زغال که از دیدگاه برخی از معبران بیان شده است مال و اموال حرام می باشد. با این مطلب همراه ما باشید تا از دیدگاه معبرین مختلف و بر اساس نحوه دیدن زغال در خواب تعابیر آن را بدانید.

تعبیر خواب زغال مطابق با دیدگاه معبران

خواب زغال نشان می دهد که چیزی درباره شما یا چیزی که دارید به طور کامل برای سایرین کسل کننده و ناخوشایند می باشد. هیچ کس به آن تمایلی ندارد. نوعی حس گیر کردن در شرایطی که دوست ندارید. دیدن زغال در خواب حتی به نوعی حس ناامیدی را نشان می دهد یا عدم باور یک اتفاق منفی که برای شما روی داده است. برای آشنایی بیشتر با معنا و تعبیر خواب زغال با ادامه این مطلب همراه ما باشد.

دیدن زغال در خواب تعابیر مختلفی دارد. برخی معبرین آن را غم و اندوه، پشیمانی، ندامت، شرایط دشوار و پیچیده تعبیر نموده اند. اما اولین و مهمترین تعبیر خواب زغال، مال و اموال حرام بیان شده است. یکی دیگر از تعابیر دیدن زغال در خواب، جنبه ای از شخصیت فرد است که به درستی از آن استفاده نکرده و از طرف دیگر این رویا می تواند نشانه ای برخی اقدامات نادرست فرد هم باشد.

 • ابن سیرین

از دیدگاه ابن سیرین زغال در عالم خواب نماد مال حرام و نامشروع می باشد. اگر در خواب دیدید که زغال را از جایی بر می دارید یا شخصی به شما زغال داد، به معنی کسب مال حرام است. چنانچه دیدید که زغال را روی آتش می گذارید تا روشن شود، نشان می دهد که از اموال یک شخص با منصب بزرگ مانند رییس، حاکم یا پادشاه با اموال خودش معامله می کنید و از طرف او به شما سود زیادی می رسد.

 • آرون گروپس
 • مبل و میز

و اگر در خواب دیدید که لباس یا بدن تان با زغال سیاه شده است، به این معنا است که از جانب شخصی که مقام بالایی دارد، به شما غم و اندوه بسیار بزرگی می رسد.

 • آنلی بیتون

از دیدگاه آنلی بیتون اگر فردی در خواب دید که زغالی را روشن و می افروزد، نشانگر موقعیت ها و شرایط بسیار سخت، فلاکت بار و پر از دلتنگی می باشد. در صورتی که زغال خیلی روشن و شدیدا در حال سوختن بود، این خواب نشان می دهد که فرد امید زیادی به آینده و ثروتش دارد. حس می کند در آینده شرایطی ایجاد می شود که دارایی و ثروتش چند برابر از قبل می شود.

در ضمن این خواب، نمادی از شادی و شادمانی و زندگی سرشار از آرامش و بدون شک و تردید است. اگر در عالم خواب دید که به دنبال خاکستر زغال است تا آتش را جابجا کند نشان می دهد که فرد برای رسیدن به هدفی که از نظرش بسیار بزرگ است دست به کاری پوچ و بیهوده می زند و انجام آن نتیجه خوبی به دنبال ندارد. به زودی از این کار پشیمان شده و خود را سرزنش می کند.

در صورتی که فرد در خواب دید آشپزخانه اش پر از خاکستر زغال شده است، تعبیر آن حرف یا کاری است که سبب رنجش همسر می شود. اگر در خواب دید که روی صورتش خاکستر زغال نشسته، نمادی از شرمندگی بوده و حتی ممکن است رسوا و بی آبرو گردد. آبروی فرد در خطر بوده و بهتر است کارهایی که می داند نتیجه خوبی به دنبال ندارد را رها کند.

تعابیر خواب زغال بر اساس نحوه دیدن آن

در این بخش به تعبیر خواب زغال بر اساس نحوه دیدن زغال در خواب ارائه می شود.

 • زغال باقی مانده از آتش

اگر در خواب دیدید که از همه آتش تنها یک تکه زغال باقی مانده نشانگر این است که شما نسبت به یک موقعیت از دست رفته آگاهی داشته و برای این غفلت خیلی ناراحت هستید و خود را سرزنش می کنید. به بیان دیگر این خواب می تواند یک ویرانی، خرابی یا فقدانی دائمی را نشان دهد.

احتمالا حس می کنید که برای متوقف کردن و جلوگیری از کاری خیلی دیر بوده و نتایج بدی برای خود رقم زده اید. که این ناشی از غافلگیر شدن و تعجب شما است که چطور متوجه موضوع نشده و حالا در یک دردسر بزرگ قرار گرفته اید.

 • زغال در منقل

اگر در خواب زغال را در منقل مشاهده کردید نماد این است که شما دوست دارید موقعیت راحت و پر از آرامشی را تجربه نمایید. باید تلاش کرده تا آنچه دوست را به دست آورید و از مشکلات نهراسید. در ضمن مراقب باشید که با موانع جدی روبرو نگردید.

اگرچه این خواب جنبه منفی هم داشته و نشان می دهد شما به حرف های مثبت و سودمند دیگران اهمیت نمی دهید و دوست دارید کاری که برای خودتان مناسب می دانید را انجام دهید.

درست که نباید به دیگران اجازه دخالت داد، ولی برخی موارد نصیحت و راهنمایی بعضی افراد با تجربه می تواند شما را از گرفتاری های بزرگ نجات دهد.

 • خوردن زغال

خوردن زغال در عالم رویا نشان از این دارد که میل جنسی شما بالاست. در حقیقت برای نشان دادن خواسته ها درباره رابطه جنسی به طور کامل آماده می باشید.

 • زغال در حال سوختن

اگر در خواب دیدید که زغال در حال سوختن می باشد به نشانه هشداری است که باید در انتخاب دوستان خود و افرادی که با آن ها معاشرت دارید، شدیدا محتاط عمل کنید. به عبارتی سنجیده و حساب شده اقدام کرده و سریع به هر کسی اعتماد نکنید.

 • سوختن فرد با زغال

تعبیر خواب زغال تا حدود زیادی به روشن یا خاموش بودن آن نیز بستگی داشته و اگر فرد خود را به همراه زغال در حال سوختن ببیند، به این معنا است که در وجودش جنبه منفی هست که در نهایت به ضررش تمام می شود. اگر زغال خاموش بود، نشانگر حسادتی است که در نهایت به فرد آسیب می زند.

 • افتادن زغال روی فرد

اگر فرد در خواب دید که زغال در حال سوختن روی او می افتد نشانگر این است که حسادت به او صدمه می زند. اگر زغال روشن روی فرد بیفتد ولی آسیبی به او نزند، به این معنی است که دام پهن شده برایش را به موقع کشف می کند. به عبارتی افرادی برایش دسیسه چینی کرده اند و قصد خراب کردن زندگی او را داشته اند که به موقع متوجه شده است.

اگر زغال روشن بوده ولی خنک بود، نشانگر حسادت و دشمنی بی پایه و اساس شخصی با او است. چنانچه در خواب دید که زغال در حال سوختن و بسیار داغ روی بدنش می افتد، نشانگر این است که حسادت و حرص زیاد به وی صدمه می زند.

 • شهر پر از زغال

در صورتی که در خواب دیدید در شهری پر از خاکستر و زغال هستید و به جز آن ها چیزی وجود ندارد، نشانگر این است که اندوه از دست دادن یکی از عزیزانتان هنوز شما را آزار می دهد.

 • زغال خاموش

خواب زغالی که خاموش شده نشانگر برخی شرایط بسیار سخت و آزار دهنده می باشد. یا نوعی رنج جانفرسا که برای شما رخ می دهد و گذر از آن تحمل زیادی را نیاز دارد.

 • زغال درخشان

اگر فردی در خواب دید که زغال در حال سوختن بسیار نور داشت نشانگر یک شانس و اقبال بسیار بزرگ می باشد. خوشی ها و لذت های فراوان زیادی را تجربه می کند. این خواب تعبیر دیگری نیز دارد و آن ترفیع مقام است. درآمد فرد به طور چشمگیری افزایش می یابد.

اگر در خواب بتواند از این زغال روشن استفاده کند به این معنی است که به سادگی از این موقعیت بهره برده و سود زیادی به دست می آورد. زغال روشن می توان به این معنا باشد که شما به دنبال دانش، تحصیل و آگاهی بوده و مایلید از تا آخرین لحظه زندگی علم آموزی کرده و دانسته های جدید فرا بگیرید.

در ضمن این خواب یک هشدار هم دارد این که فردی خطرناک می خواهد به زندگی شما نزدیک شده و برای شما دردسرهای فراوانی ایجاد نماید.

از همراهی شما تا پایان این مطلب کمال تشکر را داریم. همچنین پیشنهاد می شود در صورت تمایل برای دانستن تعبیر خواب نفت و تعبیر خواب آتش روی لینک ها کلیک کنید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *