دسته ها
پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

آشنایی با تعبیر خواب زمین برای دیدن انواع زمین های آباد و ویران

 • شقایق ایران دوست
 • ۳ اسفند ۱۳۹۹
 • ۰

در این مطلب همراه ما باشید تا با تعبیر های بسیار گوناگون زمین آشنا شوید و دیدگاه معبران را درباره حالت های مختلفی که ممکن است در خواب دیده باشید را به خوبی بشناسید و برای خواب خود یک معنای نیک پیدا کنید.

تعبیر خواب زمین به معنای زن و سود و بازدهی می باشد. در واقع کسانی که این خواب را می بینند باید آن را به معنای نیک بگیرند تا بتوانند به نتایج خوبی برسند. در ادامه تعابیر چندین خواب درباره زمین را نیز برایتان بیان می کنیم.

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

شاید برایتان تعجب آور باشد که چنین خوابی ببینید ولی این خواب را ممکن است هر فردی ببیند. در واقع این خواب از دیدگاه بسیاری از معبران به نیکی و سود تعبیر شده و برخی دیگر معتقد اند که این خواب به معنای زن می باشد و زن نیز دارای تولید مثل بوده و باعث ایجاد ثمره زندگی می شود.

منوچهر مطیعی

 • اگر فردی در خواب خود زمین سرسبز و آبادی را ببیند و احساس کند که این زمین به او تعلق دارد عاقبت به خیر می شود و در زندگی خود به میزان همان زمینی که دیده است روزی می گیرد.
 • اگر در خواب خود دیدید که زمینی ویرانه رو به روی شما قرار دارد و علف های سبز آن زرد شده اند باید بدانید که در آینده ناکام می مانید و عمرتان را به خوبی سپری نخواهید کرد.
 • راه رفتن در زمین ناشناسی که هیچ تصوری از آن در ذهن شما نمی باشد نشان می دهد که به سفر خواهید رفت و در این سفر اگر مشکلی وجود نداشته باشد و زیانی به شما نرسد قطعا هیچ سودی هم عاید شما نمی شود ولی اگر آن زمین را شناختید یعنی این سفر برایتان سود آور خواهد بود.
 • ساخت و ساز بر روی زمین خیر است ولی اگر مقداری مواد اولیه در آن دیدید و احساس کردید که در این زمین قبلا بنایی بوده است و الان ویرانه شده نشانه غم و اندوهی می باشد که در آینده به شما می رسد.
 • جمع کردن سنگ و شن از روی زمین نشانه ای از پول و ثروت می باشد.

تعبیر منوچهر مطیعی درباره زمین

 • قاصدک 24

محمد ابن سیرین

 • اگر بر روی زمین سبزه و چمن وجود دارد نشانه ای از دیانت شما می باشد و ثواب بسیار زیادی را برای آخرت خود جمع کرده اید.
 • اگر زمین خالی و بدون چمن و سبزه را دیدید بدین معنا می باشد که به سفری طولانی مدت خواهید رفت.
 • کندن زمین در خواب و خوردن خاک نشانه ای از این است که به میزان خاکی که می خورید مال و ثروت کسب می کنید.
 • اگر کندن زمین به دست شما مانند کندن یک چاه باشد یعنی پول و ثروت را با حیله و فریب به دست می آورید.
 • بلعیده شدن توسط زمین تعبیر خوبی ندارد و بیش تر به غم و اندوه تعبیر شده است.

جابر مغربی

 • اگر در خواب فردی ببیند که زمین با او در حال گفت و گو می باشد یعنی خبر بسیار خوبی به شما می رسد که همیشه از آن یاد خواهید کرد.
 • از بین رفتن زمین در زیر پای شخص خواب بیننده نشانه ای از این می باشد که به آخر عمرش نزدیک شده است.
 • پیچیدن زمین در زیر پا نشانه ای از تنگ دستی است.
 • فراخ بودن زمین در خواب نشانه ای از طولانی بودن عمر می باشد.
 • راه رفتن بر روی زمین نشانه ای از سفر می باشد.

تعبیر زمین از دیدگاه جابر مغربی

حضرت دانیال

 • دیدن زمین بسیار بزرگ در خواب به طوری که انتهایش نا پیدا باشد نشان می دهد که با زنی ازدواج خواهی کرد که تورا به مال و ثروت می رساند.
 • سبزه و علف های ناشناس بر روی زمین به شما نشان می دهد که زنی مسلمان خواهید گرفت.
 • دیدن زمین بزرگ و تمیز و دیوار کشی شده  یعنی زن با حیا و با ایمانی نصیب تو می شود.

تعبیر اشع

 • شکافتن زمین برای کشت محصول در رویا می تواند تعبیر خوبی داشته باشد و شما را نوید می دهد که به شغل بسیار بزرگی خواهید رسید.
 • آباد بودن زمین نشانه ای از خوب شدن کار هایتان می باشد.
 • دیدن زمین خراب نشانه از از کار ضعیف شا می باشد بنابراین این رویا می تواند هشداری برای شما باشد تا به کار های خود بهبود ببخشید البته معنای دیگر این خواب می تواند خصومت با فردی باشد.
 • اگر خود را در میان زمینی آباد و کشت شده ببینید یعنی به زودی ازدواج خواهید کرد.
 • اگر خود را در میان یک گلزار ببینید بدین معنا می باشد که زنی خواهید گرفت که پارسا و دیندار می باشد و او صاحب فرزندی خواهد شد ولی اگر گل ها با یک باد بر زمین ریختند نشانه ای از این می باشد که جنین سقط می شود.

تعبیر خواب زمین

آنلی بیتون

 • زمانی تعبیر خواب زمین نشانه سعادت و نیکی و موفقیت می باشد که حاصلخیز باشد.
 • اگر زمینی غیر قابل کشت را در خواب ببینید به زودی دچار یاس و ناامیدی خواهید شد.
 • زمین شوره زار و یا زمینی که از خشک شدن آب دریا به جا مانده است نشان می دهد که راهی برای رسیدن به کمال وجود دارد و این راه جلوی پای شما گذاشته خواهد شد.
 • پهناور بودن زمین و صاحب آن شدن به معنای ارث و میراثی می باشد که به شما خواهد رسید.

امام صادق (ع)

تعابیر امام صادق (ع) معمولا به صورت کلی می باشد و برای تعبیر خواب زمین نیز چهار تعبیر در نظر گرفته اند که عبارت اند از :

 • زن
 • دنیا
 • مال
 • ولایت

تعبیر خواب امام صادق (ع)

محد العنبری

این معبر برای تعبیر خواب تاکید بسیار زیادی به نوع زمین دارد و زمین ها را بر اساس نوع جوهر آن ها تعبیر کرده است که در ادامه آن ها را برایتان بیان می کنیم.

 • دیدن زمین محشر نشانه ای از پاداش پنهانی، راستی و درستی، توبه کردن و هدایت معنا می شود.
 • زمین کشاورزی نشانه از از برکت و سود می باشد.
 • مالک زمین شدن نشانه از از ازدواج و فرزند می باشد.
 • زلزله بر روی زمین بیان می کند که جنین شما سقط خواهد شد.
 • فرورفتگی زمین نشان می دهد که گمراه و سرگردان خواهید شد.
 • زمین بسیار وسیع بدون علف های سبز نشانه ای از سفر می باشد.
 • سفر تجاری زمانی معنای این خواب می باشد که شما با چوب به زمین ضربه بزنید.

کتاب سرزمین رویا ها

یکی ازمهم ترین و جالب ترین کتاب هایی که تعبیر خواب هاش شما را در خود دارد کتاب سرزمین رویا ها می باشد و شما می توانید خواب هایی که دیده اید را توجه به جزئیات مشهئد آن ها تعبیر کنید. در ادامه تعبیر خواب زمین را از این کتاب برایتان بیان می کنیم.

 • دیدن زمین به طور کلی بیانگر از دست رفتن یک دوست می باشد.
 • بوسیدن زمین در خواب می تواند نشانه از شرمساری و خجالت شما در آینده باشد.
 • خوردن خاک از روی زمین بیماری طولانی مدت تعبیر می شود.
 • خوابیدن روی زمین دو تعبیر دارد که یکی از آن ها نشانه مرگ بوده و تعبیر دیگر نشانه بالا رفتن مقامتان می باشد.
 • خوابیدن دیگران بر روی زمین مرگ یک دوست را نشان می دهد.
 • دیدن زمینی که برای شما می باشد پول و منفعت بسیار زیادی می باشد.
 • قرار گرفتن روی زمین نشانه از مصیبت است.
 • دفن شدن در زمین پول هنگفتی می باشد که به زودی به دست شما می رسد.
 • صاحب یک زمین آباد بودن همسر خوب تعبیر می شود.
 • دیدن زمین چرا بیانگر فرزندان زیبا و خوش رو است.
 • زمین کشت شده از سبزیجات نشانه از از دوستان مزدور می باشد.
 • زمین گندم و جو به شما نشان می دهد که به خوشبختی و سعادت خواهید رسید.
 • کار کردن بر روی زمین بیان می کند که به ثروت بسیار زیادی دست می یابید.
 • اگر در خواب زمینی حاصلخیز ببینید از دید این کتاب به زودی ازدواج می کنید و خوشبخت می شوید.

معنی رویای زمین چیست؟

تعبیر خواب برای بسیاری از افراد معنی و مفهومی ندارد و هیچ اعتقادی به این کار ندارند ولی اگر به تعبیر خواب اعتقاد دارید و فکر می کنید که خواب های شما می تواند بر روی آینده شما تاثیر بگذارد می توانید آن ها را به معنای خوب تعبیر کنید و آینده خود را بهتر بسازید. در ادامه می توانید مقالات مرتبط با تعبیر این خواب مانند تعبیر خواب پله، تعبیر خواب انبار و تعبیر خواب باغچه مشاهده کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.