دسته ها
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آشنایی با تعبیر خواب پرتقال بر اساس نظر معبران مختلف

 • شقایق ایران دوست
 • ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
 • ۰

در این مقاله شما را با تعبیر خواب پرتقال آشنا می کنیم و نظر معبرانی چون شیخ مفید، منوچهر مطیعی، یونگ و آنلی بیتون را برای شما مطرح می کنیم. تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

همانطور که می دانید پرتقال یکی از میوه هایی می باشد که دارای عطر خوش و مزه بسیار خوبی می باشد. در نظر داشته باشید که این میوه ممکن است به وفور در خانه شما وجود داشته باشد بنابراین چیز غیر عادی نمی باشد و ممکن است شما آن را در برخی از خواب های خود ببینید.

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب میوه، تعبیر خواب هندوانه و تعبیر خواب تمشک را برای شما بررسی کردیم و در ادامه تعبیر خواب پرتقال را برایتان مطرح می کنیم.

تعبیر دیدن پرتقال در خواب

پرتقال یکی از میوه هایی می باشد که در فصل پاییز و زمستان به فروش می رسد و معبران بسیار زیادی دیدن پرتقال در خواب را معنا کرده اند. به طور کلی اگر شما در خواب خود پرتقال می بینید یعنی از زندگی خود راضی هستید و جایگاه خوبی در زندگی خود دارید. در ادامه تعابیر چند معبر را برای شما بیان می کنیم.

 • قاصدک 24

محمد بن سیرین

محمد ابن سیرین یکی از معبران بزرگی می باشد و درباره دیدن رنگ پرتقال در خواب مطالبی را نوشته است.  به بیان او پرتقال ها با هر رنگی که باشند می توانند معانی متفاوتی داشته باشند.

رنگ قرمز

از دیدگاه ابن سیرین دیدن پرتقال قرمز و یا به اصطلاح پرتقال خونی در خواب بدین معنا می باشد که جنگ و کشمکشی برای زن گرفتن و یا به تصاحب در آوردن معشوق در آینده ای نزدیک دارید.

رنگ سبز پرتقال

اگر شما پرتقال سبزی در خواب ببینید نشان دهنده دوستی و کنار گذاشتن کدورت ها می باشد. اگر شما در زندگی خود با افرادی قهر هستید ممکن است به زودی با آن ها آشتی کنید.

رنگ زرد

رنگ زرد در پرتقال نشان دهنده بیماری و کسالت در شما می باشد. اگر خواب ببینید که پرتقال زرد رنگی در دست شماست به زودی دچار بیماری خواهید شد و یا یک کسالتی برای شما ایجاد می شود و به زودی رفع می شود.

رنگ قهوه ای

اگر شما هم پرتقال قهوه ای رنگی در خواب خود دیدید این خواب نشان دهنده برادر تنی شما می باشد. بهتر است با او ارتباط خود را بهتر کنید و اگر قهر هستید بهتر است با او آشتی کنید.

دیدن رنگ سیاه پرتقال

معمولا پرتقال ها با کمی ماندن در دمای نا مناسب فاسد می شوند و رنگی سیاه به خود می گیرند بنابراین به گفته ابن سیرین اگر در خواب از این پرتقال ها دیدید به معنای مال و ثروت فاسد می باشد. بهتر است در کسب روزی خود دقت بیش تری داشته باشید.

شیخ مفید و تعبیر خواب پرتقال

شیخ مفید روایت های متعددی از این خواب بیان می کند. این روایت ها را یک به یک برای شما بیان می کنیم.

پرتقال خونی

شیخ مفید بیان می کند که اگر دختری و یا زنی خواب پرتقال خونی ببیند یعنی در آینده ای نزدیک دارای فرزندی پسر خواهد شد و یا ممکن است به زودی مژده به دنیا آمدن فرزند را بشنوید.

خوردن پوست پرتقال

اگر شما در خواب خود ببینید که پرتقال را با پوست می خورید و یا پوست آن را به تنهایی میل می کنید نشان دهنده روزی حرام می باشد. باید این روزی حرام را از زندگی خود دور کنید.

خوردن دانه پرتقال

یکی دیگر از خواب هایی که ممکن است شما درباره پرتقال ببینید این است که دانه های آن را میل می کنید. این خواب به شما نشان می دهد که به زودی به آرزو های خود می رسید.

پوست گرفتن پرتقال توسط مادر زن

شیخ مفید می گوید اگر فردی در خواب خود ببیند که مادر زنش در حال پوست کردن پرتقال می باشد و به وی تعارف می کند نشانه خوبی نیست و ممکن است زندگی عشقی و یا زناشویی او از هم بپاشد.

دور ریختن

اگر شما در خواب خود ببینید که این میوه و یا هر نوع میوه دیگری را بدون دلیل دور می ریزید نشان دهنده یک دعوای غیر منطقی می باشد.

بازی کردن با پرتقال

اگر با پرتقال در حال بازی کردن هستید و مانند توپ آن را به این طرف و آن طرف پرت می کنید نشان می دهد که سفر نا گهانی در پیش دارید. بهتر است برای این سفر آماده شوید.

بازی کردن با پرتقال در خواب نشان دهنده یک سفر است

تعبیر خواب به روایت مغربی

جابر مغربی یکی از خواب گذار هایی می باشد که مورد اعتماد مردم بوده است و بیش تر تعابیرش درست بوده است. او سه معنا برای پرتقال در نظر دارد که در ادامه آن ها را مطرح می کنیم.

تعبیر اول

خوردن پرتقال ترش در خواب نشان می دهد که شما در آینده ای نه چندان دور خبری بسیار تلخ می شنوید و نا امید خواهید شد.

تعبیر دوم

اگر در حین خوردن پرتقال در خواب احساس سیری کردید یعنی به همان میزان از اموال و دارایی های شما کاسته می شود.

تعبیر سوم

اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن پرتقال بسیار شیرین و آبدار می باشد و از آن لذت می برد یعنی در آینده فرزندی پسر خواهد داشت.

منوچهر مطیعی

باید بدانید که معبران کهن درباره این میوه چیز های بسیار زیادی ننوشته اند ولی منوچهر مطیعی بیان می کند که پرتقال میوه ای خوش طعم و آبدار می باشد و خوردن آن در خواب نشانه کامروا شدن در زندگی است و نمی تواند معنی بدی داشته باشد.

روایات کهن

در ادامه بخشی از روایت هایی که بسیار قدیمی می باشند درباره پرتقال را برای شما بیان می کنیم.

 • برخی از معبران بیان می کنند که اگر به مقدار زیاد پرتقال داشته باشید نشانه دارایی شما می باشد و اگر تعدا انگشت شماری پرتقال در خواب ببینید نشان دهنده فرزندان شما می باشد.
 • برخی دیگر از معبران اعتقاد دارند که دیدن پرتقال سبز و نارس در خواب خوب نیست و بهتر است خواب پرتقال های زرد و رسیده را ببینید.
 • اگر در حال خریدن پرتقال در خواب هستید باید بدانید که در آینده ای نه چندان دور برای شما یک موردی ایجاد می شود که برای راه افتادن کار خود باید زیر میزی و رشوه بدهید و شما به راحتی این کار را انجام می دهید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که درحال فروختن پرتقال می باشد یعنی یک معامله برای او بوجود می آید.
 • اگر شما در خواب درخت پرتقال را ببینید معنای بسیار خوبی دارد و همه خانواده دور هم جمع می شوند.
 • در صورتی که پلاستیک پرتقال های شما در خیابان پاره شد و پرتقال های شما روی زمین ریختند نشانه از حادثه ای می باشد که در آینده برای شما رخ می دهد و اطرافیان شما از دور شما پراکنده می شوند.

نکته : در نظر داشته باشید که دیدن پرتقال در خواب خوب است و شما می توانید این خواب را به نیت خوب تعبیر کنید. البته اگر پرتقال هایی که در خواب می بینید ترش نباشند زیرا دیدن ترشی در خواب خوب نیست.

تعبیر دیدن پرتقال در خواب به روایات کهن

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون روایات مختلفی را برای دیدن پرتقال در خواب بیان می کند که این روایات عبارت اند از :

 • اگر فردی در خواب خود مشغول فروش پرتقال باشد یعنی روابط پاکی با افراد دارد.
 • اگر فردی شکوفه های درخت پرتقال را در خواب بکند نشان دهنده این است که به زودی ازدواج می کند.
 • اگر شما در خواب ببینید که دسته ای از شکوفه های پرتقال روی سر شما قرار می گیرد یعنی به موفقیت می رسید.
 • در صورتی که از گل های پرتقال دسته گل تهیه می کنید یعنی یک ازدواج سعادت مند در آینده خواهید داشت.
 • اگر فردی در خواب خود مربای پرتقال دست کند نشان میدهد که در آنده ای نزدیک تعداد بسیار زیادی سرباز می میرند.
 • او همچنین بیان می کند که خواب یک درخت پرتقال نشان دهنده ناراحتی و گریه می باشد و کاشتن یک درخت پرتقال نشانه رفتن به یک سفر بی هوده است.
 • خوردن پرتقال از نظر آنلی بیتون در خواب نشانه بیماری و به خطر افتادن سلامتی می باشد در صورتی که پوست کندن پرتقال نشانه جدایی از نزدیکان برای مدت کوتاهی است.

روایات لیلا برایت

لیلا برایت هم درباره دیدن پرتقال در خواب مطالبی نوشته است که نشان می دهد دیدن پرتقال در خواب معنی بدی ندارد. برایت بیان می کند که دیدن پرتقال نشانه خوشبختی می باشد در حالی که  چیدن آن می تواند شادی را به غم تبدیل کند.

کارل گستاو یونگ و تعبیر خواب پرتقال

یونگ بیان می کند که دیدن پرتقال در خواب سلامتی می باشد و اگر شما در خواب ببینبد که در حال خوردن آن میوه می باشید یعنی از زندگی خود راضی هستید ودر جایگاهی هستید که لیاقت آن را دارید بنابراین با این خواب انرژی شما دو چندان می شود. یونگ معتقد است اگر پرتقال خوب و آبداری را در خواب ببینید یعنی درباره یک مسئله حساس رسوا می شوید که این مسئله می تواند خیانت باشد و زندگی شما را از بین ببرد.

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر سرزمین رویا

یکی از کتاب هایی که می توانید برای تعبیر خواب های خود از آن استفاده کنید کتاب تعبیر رویا می باشد. این کتاب به صورت جامع خواب ها را بررسی کرده ات و تعابیر آن را نوشته است. تعبیر خواب پرتقال در این کتاب نشانه یک عشق پاک می باشد و در صورتی که شما پرتقال ها را بفروشید یعنی در عشق خود ناکام خواهید ماند.

در نظر داشته باشید که تعبیر خواب ها را نباید جدی بگیرید زیرا ذهن می تواند هر آن چه را که تصور کند به سمت خود بکشاند. بنابراین اگر خواب پرتقالی را دیدید بهتر است تعابیر خوب آن را در نظر داشته باشید تا اتفاقات خوبی برای شما رخ دهد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.