دسته ها
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تفاوت همدلی و همدردی چیست؟

 • زهرا شفیعی
 • ۱ خرداد ۱۴۰۳
 • ۰

تفاوت همدلی و همدردی در چیست؟ همدلی برآیندی پر اهمیت برای درک دیگران است اما این برآیند در همدردی همراه با دلسوزی است که با وجود احساس درد، سلامتی افراد را با خطر تهدید می کند.

تفاوت همدلی و همدردی در چیست؟ پاسخ به دو نیاز رفع درد و رنج اطرافیان که تشخیص کمی سخت از یکدیگر دارد. همدردی به اعتراف درد و مشکل دیگران معنا می دهد، اما در همدردی انتخاب به این است که درد را با او احساس نمایید. پس می توان گفت انسان در همدردی می گوید؛ من به تو اهمیت می دهم و برای من با ارزش هستی، اما انسان در همدلی می گوید؛ من با تو آسیب می بینم. حالا از نظر شما کدام گزینه مفید تر است؟

گستردگی بستر دو رفتار مثبت همدلی و همدردی، آینده سطح فرهنگ یک جامعه را به پیشرفت های خوبی می رساند چون هر دو در جایگاه قرارگیری خود می توانند برای شخص مقابل مفید و راهگشا باشند.

تفاوت همدلی و همدردی در روانشناسی

تعریف از همدلی چیست؟

در تعریف واژه همدلی به گونه ای از درون نگری اشاره می نماید که شخص دیگری نیابت گونه آن را انجام می دهد. شخص با نفوذ به درون دیگری، با دنیای او آشنا شده و در تمام احساسات خشم، ترس، نگرانی، سردرگمی و … گم می شود. با کمک گیری از مهارت همدلی افراد از دریچه نگاه دیگران، به تماشای زندگی خود می پردازند.

پس واژه همدلی، یعنی به خانه ی درون من بیایی و به نیابت از من، به جست و جوی دنیا بپردازی و هر آنچه که من می بینم؛ تو ببینی و درک کنی.

تعریف از ویژگی های همدلی چیست؟

 1. درک دیگران، از آنچه می گویند و احساس می کنند.
 2. افراد را دیگر مورد عنایت صفت ناپسند قضاوت قرار نمی دهند.
 3. به صحبت های دیگران فعالانه گوش فرا می دهند.
 4. به ریز ترین نشانه های آشکار شده، دقت می نمایند.
 5. افراد به قدرت درک و کشف نظرات دیگران دست پیدا کرده اند.
 6. به نشانه های رفتاری و زبان بدن فرد احساسی توجه می کنند.
 7. احساسات دیگران را با هر باوری می پسندند و با آن ها همراهی می کنند.

انواع همدلی کدام اند؟

همدلی عاطفی:

همدلی عاطفی زمانی در زندگی افراد نفوذ پیدا می کند که فرد در احساسات تجربه شده دیگران شریک می شود و تلاش به درک او می نماید. با ایجاد سازی روابط عمیق و پر اصالت میان همگان به شناخت همدلی هیجانی یا همدلی احساسی نیز دست پیدا خواهید کرد.

 • آرون گروپس

همدلی شناختی:

همدلی شناختی بر خلاف قدرت همدلی عاطفی، نیاز به درگیری عاطفه و احساس ندارد چون تنها به درک تفکر دیگران می پردازد. اگر با درک افراد به شناخت تفکر آن ها مخالفت داشتید یا هرگز به باور آن ها دست پیدا نکردید، نباید گارد بگیرید بلکه باید با دید مثبت و به دور از قضاوت، خلق جهان را ارزیابی نمایید.

همدلی دلسوزانه:

این گونه از همدلی زمانی به درون بدن نفوذ پیدا می کند که در درد عاطفی شخص دیگر مشارکت داشته باشید.

تعریف از همدردی چیست؟

همدردی در دو جنبه شناختی و احساسی به نیاز های دیگران پاسخ می دهد. در کاربرد احساسی عاطفی می توان به جای همدلی، از همدردی بهره گرفت.

تعریف از ویژگی های همدردی چیست؟

 1. به احساسات دیگران نظر داده می شود.
 2. مشاوره و نصیحت برای فرد آسیب دیده گزینه مناسبی برای بهبودی شرایط روحی او است.
 3. اصل قضاوت کردن مطرح می شود.
 4. داستان سطحی بررسی می شود و توجهی برای درک احساسات شخص مقابل خرج صورت نمی گیرد.
 5. دیگران را تنها با دیدگاه خود بررسی می کند.
 6. احساسات خود را سرکوب کرده و نادیده می گیرد.
انواع همدردی کدام اند؟

در هوش هیجانی یکی از اصلی ترین گزینه ها، همدردی است که به دو نوع همدردی منفعلانه و همدردی فعال تقسیم بندی می شود. همدردی فعال زمانی شکل می گیرد که همدردی تبدیل به انگیزه کمک به هم نوع و هم زیست شده باشد.

مزیت های همدلی و همدردی چگونه هستند؟

فردی که با دیگران احساس همدلی و همدردی برقرار می کند، در آینده به پیشرفت و تعالی شخصیت خود می رسد و آهسته او به تکرار این رفتار های مشابه ترغیب می شود.

مهربانی همچون لبخند مسری است و به تمامی افراد جامعه سرایت می کند. اگر شخصی به دیگری محبت ببخشد، خود شخص دریافت کننده نیز به مهربانی کردن برای خوش ذوق شدن دیگران دست به کار می شود.

افراد مثبت با برخورد به افراد غمگین و رنجور دچار هیجانات منفی نمی شوند و با کنشی مثبت به رفتار های همدلانه دست می زنند.

افراد مهربان و دلسوز در نگاه دیگران شخصیت محبوب دارند و این ویژگی به آن ها جذابیت زیبایی می بخشد.

تفاوت همدلی و همدردی در چیست؟

پیش از آگاهی به موضوع تفاوت همدلی و همدردی بهتر است بدانید هیچ کدامیک از آن ها نیاز به یادگیری جدی ندارند و کاملا رفتاری ذاتی هستند. همدردی هیچوقت به تشکیل رابطه ای سالم و درونی نمی پردازد، چون به وجود شما فرصت نمی دهد که از دید دیگران به موقعیت آن ها نگاه کنید و به نتیجه احساسات واقعیشان دست پیدا کنید. در حقیقت شما همیشه از دید خود به اصل قضیه نگاه می کنید و قضاوت گیری را شروع می نمایید.

اما همدلی بر خلاف همدردی اندکی به تمرین و تکرار نیاز دارد. افراد همدل خود را در جایگاه دیگران قرار می دهند و به درک احساسات واقعی آن ها می پردازند تا با دستیابی به نیاز های داشته شده به تامین نیاز ها توجه نشان دهند. افرادی که تفکری بر صحیح یا نادرست بودن واکنش مخاطبین خود ندارند، آنچه برایشان مهم است، درک و رسیدگی برای بهبود روح دیگران می باشد.

اما جدای از تفاوت همدلی و همدردی، وجه اشتراک هر دو ارتباط گیری با احساسات است.

تفاوت همدلی و همدردی در چیست؟

مثال از بررسی تفاوت میان دو واژه همدلی و همدردی

وقتی نوجوانی برای امتحانات پایان ترم خود آماده می شود، فشار و استرس های روانی بسیاری را تحمل می کند.

در همدردی:

شخص همدرد به او می گوید که می دانم این روز ها با شرایط سختی دست و پنجه نرم می کنی و خسته شده ای! اگر دوست داری با من مهمان پیاده روی و هواخوری باش تا کمی آرام شوی….

در همدلی:

شخص همدل به او می گوید میدانم با فکر به آینده از نرسیدن ها ترس داری با وجود اینکه از درس خواندن های مداوم کلافه شده ای! به این فکر کن شرایط تو با دیگران هیچ تفاوتی ندارد و شکست و موفقیت پایان زندگی تو نیست. بلند شو، متمرکز شو، استراحت کن و به راهت ادامه بده….

هدف از دو رفتار همدلی و همدردی چیست؟

لازمه بهبود هر فضایی برای روابط بین فردی، توجه به دیگران و دوری از خودخواهی می باشد. اما تنها افرادی برای بهبود رفع مشکلات و برقراری بهتر سازی احوال دیگران تلاش دارند که دو واژه مهربانی و دلسوزی را باارزش بدانند.

اما مهم ترین هدف همدلی و همدردی چیست؟ کمک به دیگران برای بازگشت به احوال مثبت گذشته و گذر از مشکلات پیش پای افتاده

همدلی و همدردی چرخه ای پر تکرار دارد. به این صورت که اگر شما شخصی را مورد محبت و دلسوزی قرار می دهید در موقعیت های مشابه او نیز شما را در مهربانی و دلسوزی خود شریک می کند.

همدلی یا همدردی، کدام بهتر است؟

حال با بررسی های تعریف شده دو واژه همدلی و همدردی سوال دارید که کدامیک بهتر است؟ پاسخ به این سوال در هر فردی متفاوت بوده و نیاز به تفکر عمیق و درونی دارد.

هر دو عامل از جنبه های شناختی، هیجانی و عاطفی قابل بررسی هستند و در هر موقعیتی برآیند های متفاوتی خواهند داشت که در یک فرمولی تک و ساده نمی توان جمع بندی کرد.

با تعریف از تفاوت همدلی و همدردی، کدام بهتر است؟

در پایان برای دانش بیشتر لینک های انواع همدلی و همدردی با همسر بیمار  کلیک نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *