• کیتی پری خواننده مشهور و زیبای آمریکایی در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۴ در شهر کالیفرنیا آمریکا به دنیا آمده است. وی از نوجوانی از موسیقی غیر مذهبی منع شد و با ...

    • فاطمه میرزایی
    • ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱