• کتایون امیر ابراهیمی بازیکر پرکار سینمای پیش از انقلاب می باشد که پس از انقلاب در تعداد معدودی از مجموعه های تلویزیونی و سینمایی حضور داشت، وی ...

    • زهرا خانزاده
    • ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰