• کتایون امیر ابراهیمی بازیکر پرکار سینمای پیش از انقلاب می باشد که پس از انقلاب در تعداد معدودی از مجموعه های تلویزیونی و سینمای حضور داشت چند ...

    • زهرا خانزاده
    • ۱۲ آذر ۱۳۹۷