• قطعا علاقه ندارید با یک خودروی کثیف پر از گرد و خاک به یک سفر عاشقانه یا دوستانه بروید و یا ماشینتان به یک سطل زباله تبدیل شود! تنها فایده مورد ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸