• در برخی از سایت ها که در مورد بیوگرافی نسیم فطرت بازیگر ایرانی است گفته شده است که وی داری تحصیلات کارشناسی رادیولوژی از دانشکده علوم پزشکی ...

    • زهره امامی
    • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸