• به‌ گفته ی لوئیس الیزوندو، موجودات فضایی وجود دارند و انسان تنها موجود هوشمند در منظومه ی کیهان نیست. وی مدعیست که ما تنها نیستیم و ...

    • زهره امامی
    • ۶ دی ۱۳۹۶