• مهدیه نساج بیش از ۱۰ سال است که در عرصه هنر و در زمینه تئاتر، تلویزیون و همچنین سینما فعالیت دارد. فعالیت بازیگری مهدیه نساج به شکل حرفه ای در ...

    • زهرا خانزاده
    • ۲۸ فروردین ۱۳۹۸