• انواع مختلف عکس کوروش کبیر و نقاشی های زیبایی را که طی سالیان از چهره و سیمای کوروش کشیده شده است را در این مطلب گردآوری نموده ایم که ضمن مشاهده ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۰ آذر ۱۳۹۴