• در بیوگرافی علی قربان زاده می خوانید وی دارای مدرک تحصیلی دیپلم در رشتهٔ ریاضی و فیزیک است؛ بنابراین بعد از گذراندن دوره تجربی، در سال ۱۳۷۳ ...

    • فاطمه میرزایی
    • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸