• بیوگرافی شقایق دلشاد بازیگر و مدل ایرانی را مرور می کنیم. وی در ۲۰ خرداد ۱۳۶۷ در تهران متولد شده است و در سریال شهرزاد، نقش شاهپسند پرستار شیرین ...

    • فاطمه میرزایی
    • ۲۰ تیر ۱۴۰۰