• با فرارسیدن روز مرد اکر خانم ها به دنبال جملات عاشقانه هستند تا این روز زیبا را به شریک زندگی شان تبریک بگویند و در مورد روز مرد جملات عاشقانه ...

    • مهتاب علی پناه
    • ۱۳ بهمن ۱۴۰۱