• دنیل جیکوب رادکلیف که همگان او را با بازی در نقش هری پاتر در به یاد دارند، علاوه بر حضور وی در هفت مجموعه فیلم هری پاتر که در سال ۲۰۰۱ با فیلم هری ...

    • زهرا خانزاده
    • ۴ آذر ۱۴۰۰