• ممکن است در طول روز بارها از کلمات آپدیت یا آپگرید استفاده کنید و منظور شما بروزرسانی یک سیستم یا یک برنامه باشد ولی آیا می دانید تفاوت آپدیت با ...

    • حکیمه فهیمی
    • ۸ اسفند ۱۴۰۰