• تام هنکس از بازیگران معروف آمریکا می باشد که در مورد رشته بازیگری می گوید؛ اگر انجام این کار سخت نبود، همه به دنبال انجام آن بودند. از طرفی سخن ...

    • سحر هودانلویی
    • ۱۳ بهمن ۱۳۹۸