• شیر گیاهی نوعی شیر غیر حیوانی می باشد که از ترکیب آب تصفیه شده با آجیل یا دانه ها و طعم دهنده های مختلف تهیه می شود. شیرهای گیاهی در انواع مختلف ...

    • ندا خوشرو
    • ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹