• اگر چه بسیاری از ما فلافل را با ترکیبی از نخود خام می شناسیم اما بهتر است با انواع دیگری از فلافل از جمله فلافل کنجدی، فلافل سیب زمینی، فلافل ...

    • مرضیه نوروزیان
    • ۱۳ آذر ۱۳۹۹