• آوا دارویت هنرپیشه جوان تلویزیون و سینما دورگه ایرانی که از مادر ایرانی و پدر ایتالیا متولد شده است. وی بعد از تمام کردن دانشگاه به سوی کلاس های ...

    • عاطفه میرزایی
    • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹