• زمانی که مایع اضافی در اطراف مفصل زانو ایجاد شود، زانو ورم کرده و به اصطلاح آب می آورد. آب آوردن زانو علت های مختلفی دارد و به همین دلیل درمان ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۴ دی ۱۳۹۹