یکی از انواع دردها و مشکلات دوران حاملگی درد کشاله ران می باشد که ناشی از کشیدگی لیگامان ها و یا رباط های گرد رحمی می باشد. این نوع درد شدید بوده و همانند فرو رفتگی یک وسیله تیز در یک یا دو سمت قسمت پایینی شکم و در نزدیکی کشاله ران می باشد. در همین راستا سعی داریم در این مطلب در رابطه با دلایل ایجاد درد کشاله ران در بارداری و روش های درمان آن به منظور آشنایی شما عزیزان به بررسی بپردازیم.