• افشین شهیدی از ایرانیان ساکن لس آنجلس می باشد. او از همسر آمریکایی، آفریقایی تبار خود سه فرزند دارد، فرزند ارشد او یارا شهیدی یکی از بازیگران و ...

    • زهرا خانزاده
    • ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱