دسته ها
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • موز از دسته میوه هایی است که به صورت خوشه ای بوده و وقتی در مجاورت هوا قرار بگیرد به زودی تغییر رنگ داده و تیره می شوند. این میوه برای رفع خستگی و ...

    • مریم صبوری
    • ۴ فروردین ۱۳۹۹
  • تازه نگه داشتن میوه ها و سبزیجات یکی از دغدغه های خانم های خانه دار است که در این بحث سعی داریم به موارد اساسی و موثر برای نگهداری میوه ها و ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۵ مرداد ۱۳۹۴