• بزرگ شدن پسر مهراب قاسمخانی خبر جالبی بود که وی با شعفی که از این روند دارد، بروز داد و عکس هایی نیز همراه آن انتشار داد. ...

    • محدثه خاکشور
    • ۸ مهر ۱۳۹۸