• سریال " نون.خ " که از مجموعه های پر طرفدار تلویزیونی است در چند شب گذشته شوخی کوچکی با وزیر جوان ارتباطات داشته است که گویا با واکنش این وزیر ...

    • سمیه نیک فرجام
    • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹