دسته ها
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
  • برای اینکه رنگ لاک، روی ناخن های شما جذابیت و زیبایی بیشتری داشته باشد بهتر است از رنگهایی که با پوست تان مطابقت و همخوانی دارند برای زدن لاک، ...

    • ندا خوشرو
    • ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • لاک زذن نیز همانند کار های دیگر اگر اصولی پیش برود بسیار زیبا تر میشود لاک زدن چند اصول ساده دارد و طراحی روی ناخن نیز در چند تکنیک ساده خلاصه ...

    • پرستو محمدی
    • ۲۷ مرداد ۱۳۹۴