• بیماری صرع از اختلال در عملکرد سیستم عصبی در مغز ایجاد می شود. بیماری صرع درمان قطعی و کامل ندارد اما می توان حملات صرعی را کنترل و کاهش داد و از ...

    • سمانه عقیقی
    • ۲۷ مرداد ۱۳۹۴