• ساخت وسایل تزیینی با استفاده از ماکارونی فرمی و ساده و ساخت انواع دکوری با ماکارونی با روش هایی ساده و خیلی راحت در منزل که با انجام آن علاوه بر ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۲ بهمن ۱۳۹۹