• رازیانه گیاهی چند ساله و دارای بوی لذت بخش با گل های زرد رنگ می باشد که در سراسر دنیا یافت می شود. دانه های خشک شده ی رازیانه اغلب در پخت و پز به ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۲۹ مرداد ۱۳۹۹