• همانطور که گفتیم آسم یک بیماری ریوی است که علائم مختلف و اشکال مختلف از خفیف تا شدید را شامل می شود. این بیماری باعث می شود تنفس برای فرد بسیار ...

    • سحر بهرامی
    • ۲۳ خرداد ۱۴۰۱