• بهدخت ولیان بازیگر زن موفق سینمای ایران، در کنار جواد عزتی برای مراسم نمایش فیلم سینمایی «پیلوت» در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران حضور به هم ...

    • محدثه خاکشور
    • ۷ مهر ۱۳۹۸