• اگر شما تمایل دارید خودتان را محک بزنید و بفهمید که چقدر به سرنخ ها و نشانه های ظریفی که در هر مسئله ای وجود دارد توجه می کنید بهتر است به حل معما ...

    • ندا خوشرو
    • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰