• صبا راد یکی از مجریان جوان و توانای صدا و سیما است که از سال 75 فعالیت خود را در زمینه گویندگی آغاز نموده است.ویبا صرت سنتی و بر اساس معرفی یکی از ...

    • یلدا محمدی
    • ۱۳ مهر ۱۳۹۵