• برد پیت و شاهرخ خان در یک مصاحبه مشترک شرکت کرده و عکس هایی از حضور آنها در کنار یکدیگر منتشر شده است. برد پیت در مصاحبه اش از سینما هند تجلیل ...

    • بهاره سلطانی
    • ۸ خرداد ۱۳۹۶