• بعد از گذشت چهار ماه اول از زندگی کودک، والدین سوال های زیادی درباره صحبت کردن کودک می پرسند. والدین می خواهند بدانند کودک آن ها از چه زمان شروع ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۹ شهریور ۱۳۹۴