• بعد از گذشت چهار ماه اول از زندگی کودک، والدین سوال های زیادی درباره تکلم کودک می پرسند. والدین می خواهند بدانند کودک آن ها از چه زمان شروع به ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۳ دی ۱۳۹۹