• یکی از بیماری پوستی که بارزترین علائم آن خارش پوست بدن است، گال می باشد. عامل خارش در این بیماری، وجود انگلی به نام هیره خارشی می باشد. این انگل ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۴ دی ۱۳۹۹